เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน

เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน

 

       เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน จากหนังสืออ่านสนุก  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ร่วมส่งเสริมโครงการรักการอ่าน โดยได้นำสื่อสร้างสรรค์ความรู้เพื่อพัฒนาความคิดและสติปัญญา (หนังสืออ่านสนุก) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะหลากหลายด้าน ซึ่งกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ได้ส่งเสริมโครงการ รักการอ่านมาโดยตลอดจึงส่งผลให้ เด็กหญิงวิไลพร  ช่างเกวียนดี  ได้รับรางวัลผู้ที่มีทักษะในการค้นหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างปัญญา ในคอลัมน์ Who am I?    และ เด็กชายธนภูมิ จันทราภาสน์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการระบายสีและต่อเติมภาพพร้อมแต่งเรื่องบรรยายภาพได้สวยงาม
            ซึ่ง เด็กชายธนภูมิ จันทราภาสน์ กล่าวว่า กระผมดีใจมากมากครับ ที่ได้รับรางวัลนี้   จากการที่ผมร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ที่โรงเรียนผมชอบมากครับ  เมื่อมีเวลาว่างที่โรงเรียนผมก็อ่านหนังสือ แต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วทำการบ้านเสร็จ ผมก็อ่านหนังสือ อ่านสนุกแล้วก็ชอบทำกิจกรรมในนั้นครับ ส่วน ครูสมบัติ  จงใจสุรธรรม ซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของเรา ได้ส่งเสริมโครงการรักการอ่านมาโดยตลอด และคาดว่าในการศึกษาหน้าเราก็ยังคง ส่งเสริมให้มีโครงการรักการอ่าน ให้อยู่คู่กับโรงเรียนและนักเรียนต่อไป  ครูสมบัติ  กล่าว     


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร