ประกาศผลแล้ว.......โควต้าโรงเรียนกีฬา

  • พิมพ์

ประกาศผลแล้ว.......โควต้าโรงเรียนกีฬา

สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้มอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2559   โดยได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านทักษะกีฬา  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์    และตรวจสุขภาพร่างกาย

                ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสมัครในครั้งนี้  โดยมีครูขวัญ  หรือครูอนุพงษ์  สังขรัตน์  คอยดูแล  ประสานงาน และนำนักเรียน ไปสมัครสอบ และทดสอบทักษะด้านกีฬาต่าง ๆ ในครั้งนี้ ได้กล่าวว่า  รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ในปีนี้ นักเรียนที่ตนเองดูแลเรื่องกีฬาอยู่ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกินเป้าที่วางไว้ เพราะเด็ก ๆ หลายคน ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว อยากเข้าโรงเรียนกีฬา  อยากติดเยาวชนทีมชาติ  เราก็ได้อบรมสั่งสอนเด็กไว้ว่า การจะเป็นนักกีฬาที่ดีวินัยต้องมาก่อน เชื่อฟังครู เชื่อฟังโค้ช ตั้งใจเรียนให้สมกับที่ตั้งใจที่อยากจะเรียนโรงเรียนกีฬา ครูขวัญกล่าว

                สำหรับในปีการศึกษานี้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร มีนักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้  คิดเป็นร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมดที่สมัครสอบคัดเลือก ก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  ส่วนนักเรียนที่พลาดหวังก็อย่าพึ่งท้อแท้ อย่างไรก็มีสถานศึกษาที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อได้หลายที่ ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์  ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 

กีฬาเบสบอล  1.เด็กชายอนุชาติ จันต่อ

2. เด็กชายชนะกูล ศรีสุวรรณ

กีฬามวยปล้ำ  1.เด็กชายธนกฤต คู่บุญประเสริฐ

2. เด็กชายธนวัฒน์  นงลักษณ์

3. เด็กชายจักรี  ศรีภุมมา

4. เด็กชายภครพล  ใจบุญดี

ฬายกน้ำหนัก

1. เด็กหญิงคฑาทิพย์ ลีสุขสาม

2. เด็กหญิงอนัญญา เหมือนทิม

กีฬายิงปืน

                1. เด็กหญิงศลิษา เชื้อโพล้ง

กีฬาวูซู         1. เด็กหญิงชฎาพรพยัคฆวงศ์

       2. เด็กหญิงเบญจวีณ์รุ่งรัตน์ธวัชชัย

รายชื่อกรณีพิเศษกีฬายกน้ำหนัก

1. เด็กหญิงชนิตตา พาณิชย์

2. เด็กหญิงนัทณิการ์ แอบเพชร

3. เด็กหญิงเกตุแก้ว ธรรมจะดี

4. เด็กหญิงภาวดี พนธ์โพธิ์

5. เด็กหญิงรัตตะวัน ทองเจียว

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spss.ac.th/


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร