ประกาศผลแล้ว ..O-NET '58

ประกาศผลแล้ว ..O-NET ปีการศึกษา 2558

แจ้งนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สามารถเข้าดูผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  ได้จากลิ้งด้านล่าง

ดูผลคะแนน O-NET 2558

โดย ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน เข้าดูได้

หรือนักเรียนคนใดไม่สามารถดูได้ สามารถมารับ ผล O-NET ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวันมอบใบ ปพ.1 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่ารพะยาจักร