ซ้อม..พิธีรับระเบียนแสดงผลการเรียน

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นำโดยคณะครู สายชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร่วมซ้อมพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ในส่วนของการซ้อมในครั้งนี้ ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะครูสายชั้นป.6 และครูที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันซ้อม ซึ่งกิจกรรมการฝึกซ้อม จะมีขึ้น 2 วัน คือวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในวันรับจริง เพื่อให้กิจกรรมออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด ในส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ คุณครูกชพร และคุณครูประดิษฐ์ ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ ได้กล่าวว่า ในส่วนของการจัดสถานที่ในครั้งนี้เราก็จะทำให้ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นพิธีที่สำคัญของคณะครูและนักเรียน ครูกชพร และคุณครูประดิษฐ์  กล่าว  

 


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร