ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ป.1 – ป.6 (ผู้ปกครองรับผลสอบกับครูประจำชั้น)

1 เมษายน 2559

- ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ป.1 – ป.6  (ผู้ปกครองรับผลสอบกับครูประจำชั้น)

- วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  ปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)