ลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน..เพิ่มเวลารู้ ..อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

          โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทางด้านครูจรรยา กนกนิรันดร   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตร ไม่เกิน1000 ชั่วโมง ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนและความสามารถของครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้รอบๆโรงเรียน กิจกรรมฯ เน้น4 H ในทุกๆกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรตามปกติแล้ว กิจกรรมเด่นๆของโรงเรียนได้แก่ กิจกรรมขนมไทยไร้เทียมทาน กิจกรรมน้ำปั่นผักรักษ์สุขภาพ กิจกรรมกุหลาบจากธนบัตร พับเหรียญโปรยทาน กระเป๋ากรุ่งกริ๋ง ดอกไม้จากผ้าขนหนู อุบะหน้าช้าง ดอกไม้ใบเตยจากลูกมะกรูด ท่องแหล่งเรียนเมืองโบราณอูทอง เกม what am I   science show  speech  กิจกรรมพิกุลเกมส์  ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์  และการแสดงออกในทุกมิติ ที่มีในตัวเด็ก พัฒนาได้ครอบคลุมทั้ง 4H  และได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนปรากฎว่า นักเรียนชอบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาก ทำให้อยากมาโรงเรียน ชอบที่ได้ทำอาหาร เล่นกีฬา และเกมที่เพิ่มพูนความรู้ ได้ทำกิจกรรมการปลูกผักไร้ดิน เรียนรู้เมืองอู่ทองท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมจากพิพิธภัณฑแห่งชาติอู่ทอง ได้เดินศึกษาโบราณสถานโบราณวัตถุ ได้พบปะกับวิทยากรท้องถิ่นอย่างหลากหลาย ได้ประดิษฐ์ของใช้ต่างๆมากมาย ทำให้สนุกที่ได้เรียนรู้   ส่วนผู้ปกครองชอบที่นักเรียนมีวิธีการจัดการกับงานอย่างเป็นขั้นตอนขึ้น สามารถช่วยตัวเองในการทำ บอกวิธีการได้เช่น ป.2ทำไข่เค็มที่รร. อยากทำที่บ้านบ้างสามารถบอกวิธีได้ด้วย ป.4 ทำน้ำปั่นผักได้สามารถกลับมาทำที่บ้านได้ด้วย บอกสารอาหารที่ได้รับได้ และปรับเปลี่ยนนิสัยการไม่ชอบกินผัก หันมากินผักได้ ผู้ปกครองเป็นปลื้ม และอยากให้รร.มีกิจกรรมเช่นนี้อีก  การดำเนินการกิจกรรมมีการทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม AAR ทุกครั้งเมื่อหมดกิจกรรม นักเรียนมีส่วนในการทำAAR ด้วย และครูเมื่อทบทวนหลังการปฏิบัติกรรมแล้วได้ใช้ข้อมูลปัญญที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป  ครูจรรยากล่าว


           ในส่วนทางด้านท่านผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง กล่าวว่า โรงเรียนของเราได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 14 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โรงเรียนของเราดำเนินการหลังจากที่ได้รับนโยบายในเดือนตุลาคม เริ่มดำเนินการ 2 พฤศจิกายน ดำเนินการสำรวจนัก้รียนและทดลองทำกิจกรรมตั้งแต่ 26 ตค.58   ที่ผ่านมา เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เด็ก ๆ มีความสุขในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงท่านผู้ปกครองหลายท่านก็มีส่วนร่วมและสนับสนุนเป็นอย่างดี  ดังที่เห็นได้ชัดเจน คือ กิจกรรมพิกุลเกมส์ ครั้งที่ 1  ทำให้ ในช่วงนี้มีหลายโรงเรียน จากทั่วประเทศ ติดต่อขอมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน โรงเรียนก็พร้อมที่จะต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง กล่าว

 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

 
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร