กำหนดการ....ประชุมผู้ปกครอง 2 พ.ค. 59

เรียนผู้ปกครองทุกท่านทราบ  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมประชุม ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00 น. - 11.30 น.  ประชุมผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

(เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. )

---------

เวลา 12.30 น. - 15.00 น.  ประชุมผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.00 น. )

-----------

ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  ระเบียบและข้อตกร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และอีกทั้งยังมีการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนให้นักเรียนอีกด้วย  โดยกำหนดการมีดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนตามห้องเรียน  นักเรียนของท่านผู้ปกครองอยู่ห้องไหนให้ผู้ปกครองลงชื่อที่ห้องนั้น (ห้องปัจจุบันปีการศึกษา 2559)

ลงชื่อตามห้อง สามารถดูป้ายชื่อห้องด้านบนได้

หรือถ้าไม่ทราบหรือจำไม่ได้ โรงเรียนมีรายชื่อนักเรียนติดไว้ที่กระดานบอร์ดด้านข้างหอประชุมค่ะ

 

2. หลังจากลงชื่อรับเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านผู้ปกครองนั่งพักผ่อนในหอประชุม เพื่อประชุมผู้ปกครองค่ะ

3. เมื่อประชุมผู้ปกครอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองสามารถรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อเครื่องแบบนักเรียน   สามารถรับได้ที่จุดเดิมที่ลงชื่อเข้าประชุม (ครูประจำชั้น) แต่ในกรณีที่ท่านผู้ปกครองซื้อเครื่องแบบนักเรียนมาแล้ว ต้องนำใบเสร็จมามอบให้ครูประจำชั้น เพื่อรับเงินอุดหนุน 

4. เมื่อลงชื่อรับเงินอุดหนุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ปกครองต้องการซื้อเครื่องแบบนักเรียน สามารถไปที่จุดที่ 1 เพื่อคัดตัววัดขนาด

5. จุดที่ 2 จุดวัดขนาดชุด

6. จุดชำระเงิน

7. รับเครื่องแบบนักเรียนที่ห้องประชุม (ติดกับห้องบริหาร)

 


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร