ข้อมูลสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

 

 

 

 รายชื่อผู้เข้าสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

 

 

.....กำลังอัพเดดข้อมูลเพิ่มเติม.....

 

 

 แผนผังห้องสอบ

หมายเหตุ : ห้องนาฏศิลป์   และ  ห้องพระพุทธศาสนา  อยู่หลังอาคาร 3 (อาคารเรือนพิกุล)

 

 

 

 

 ข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

www.btpj.ac.th     โทร 035551954