พร้อมแล้ว สนามสอบ ONET โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

 

         พร้อมแล้ว สนามสอบ ONET โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เป็นสนามสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

        โดยการนำของท่านว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรของเรา ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการคุมสอบ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ช่วงนี้สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยมากนัก เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แต่อย่างไรก็ตามก็พร้อมต้อนรับอย่างเต็มที่ ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี  ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร    กล่าว

       ในส่วนของสถานที่สนามสอบ และห้องสอบ  นางสาวศิริรัตน์ เจริญใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  กล่าวว่า  ในส่วนของห้องสอบโรงเรียนก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็น ก็ต้องขอขอบคุณ คุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรทุกท่าน ที่ช่วยกันจัดห้องสอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามระเบียบของ สทศ. อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2560) ก็จะคอยประสานงานกับคณะกรรมการคุมสอบ ให้การดำเนินการสอบในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย  นางสาวศิริรัตน์  เจริญใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร   กล่าว

         โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรก็ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในการสอบ ONET ครั้งนี้  ในบอร์ดประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบสามารถดูรายละเอียดได้ ด้านหน้าอาคารทุกอาคาร

ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร