เยี่ยมบ้านนักเรียนกับแอพพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน

         ท่านผู้ปกครองนักเรียนหลายท่าน ช่วงนี้ก็คงต้องแปลกใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วงเย็น ๆ ของทุกวัน  จะมีคุณครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรของเรา ไปเยี่ยมเยือนนักเรียนในความดูแลของผู้ปกครอง ถึงที่บ้าน หลายท่านก็เกิดอาการแปลกใจ ว่า ลูกเรา หลานเรากระทำความผิดอะไร หรือทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอะไร คุณครูถึงมาเยี่ยมในช่วงนี้   และในช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้สอบอีกด้วย ทั้ง ๆ ที่คุณครูเคยเยี่ยมบ้านกันในช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ไปแล้ว  สำหรับในการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ยากจน เพื่อจะมอบทุนยากจนให้กับนักเรียนในโรงเรียนนั้นไปเป็นทุนการศึกษาในด้านต่าง ๆ และในการสำรวจครั้งนี้ก็จะมีแอพพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. หรือ OBEC พัฒนาระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นโปรแกรมสำหรับกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน เพื่อส่งตรงไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในทันทีเพื่อจะวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

    สำหรับผู้ปกครองหลายท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามที่โรงเรียนหรือคุณครูประจำชั้นว่าคุณครูจะมาเยี่ยมบ้านของลูกเรา หลานเราไหม เห็นคุณครูมาเยี่ยมบ้านข้าง ๆ แล้ว แต่ยังไม่มาบ้านตนเองเลย ก็ต้องบอกเลยว่าคุณครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกหลังอย่างแน่นอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและถูกต้องที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์  รายงาน

 
ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร