เด็กบ้านท่าฯ สุดเจ๋ง

               เด็กบ้านท่าฯสุดเจ๋ง หนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี คือเด็กหญิงวราพร  ซ้อนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดเล่าความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น  จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการแข่งขันและประกวดในระดับภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกที่มีผู้เข้าประกวดมากกว่า 100 คน ซึ่งรอบสุดท้ายระดับประเทศ  จะต้องเข้าประกวดพูดเรื่องเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

                ทางด้านครูพิทยา บุญยเกตุ  ครูผู้สอนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และครูผู้ฝึกซ้อมกล่าวว่า   ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจกับน้อง วราพร  ซ้อนเพชร หรือน้องน้ำฝน ด้วยค่ะ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้ ก็ต้องขอชื่นชมน้องเพราะน้องเป็นเด็กนักเรียนที่น่ารัก พูดเก่ง มีความตั้งใจสูง สำเนียงเสียงพูดมีเสน่ห์ ซึ่งการประกวดเล่าความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น  หัวข้อก็น่าสนใจ อีกอย่างจังหวัดสุพรรณบุรี ภาษาถิ่นของเราเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครค่ะ อย่างไรก็ตามก็ขอฝากติดตาม  ให้กำลังใจน้องน้ำฝน  หรืออเด็กหญิงวราพร  ซ้อนเพชร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐมด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ  ครูพิทยา    กล่าว


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร