โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

               โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นำโดยท่านว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ระหว่างโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  กับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  นำโดยท่านอภินันท์  สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และก้าวเข้าสู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติในอนาคต

                ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการอภินันท์  สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า  ก็เป็นที่น่ายินดี สำหรับในการทำ MOU หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมา นักเรียนหลายคนอาจจะสับสน เพราะยังไม่สามารถค้นพบตัวเองแต่เมื่อก้าวเข้ามาโรงเรียนกีฬาแล้ว ทำให้เกิดความชอบและรักในด้านกีฬาเลยทีเดียว ต่อจากนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ก็จะประสานงาน และให้ความรู้ และให้ความร่วมมือในด้านกีฬากับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถและชอบด้านกีฬามีทางเลือกและค้นพบตัวเองได้ง่ายขึ้น  ผู้อำนวยการอภินันท์  สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว

                ส่วนทางด้านครูอนุพงษ์  สังขรัตน์  ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและผู้ประสานงาน  กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นอย่างยิ่งในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เด็ก ๆ หลายคนก็จะได้มีทางเลือกและโอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนกีฬาและโรงเรียนของเราก็ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เป็นศูนย์โรงเรียนจัดหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภออู่ทอง อีกด้วย  ครูอนุพงษ์  กล่าว

 

ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  รายงาน