เด็กบ้านท่าฯ คว้าที่ 1 วิทย์-คณิต ระดับจังหวัดสุพรรณฯ

เด็กบ้านท่าคว้าที่ 1 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี การทดสอบคณิต-วิทย์ 

            ในการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ  วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จากสถาบัน เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งเป็นสถาบันเอกชน  ในการทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้ทำการสมัครเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทดสอบ ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรีทุกสายชั้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้

          วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ 1 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี

          1. เด็กชายธนชิต  ไทยอุทิศ      ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

          2. เด็กหญิงปุณยาพร  มิตรมาก    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

          3. เด็กชายวรัญ  แป้งหอม          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

          4. เด็กหญิงศรัญญา  โสวรรณี      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาคณิตศาสตร์ ที่ 1 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี

     1. เด็กหญิงกรชนก  สืบประเสริฐกุล   ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

     2. เด็กหญิงอนุตตรีย์  กลั่นใจดี        ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

     3. เด็กหญิงอชรายุ  มีชนะ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

     4. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วชมพู        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

     5. เด็กหญิงศรัญญา  โสวรรณี         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทางด้านนางศิริรัตน์  แย้มขยาย  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร กล่าวว่า  ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีและดีใจกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรที่ได้ลำดับที่ 1 ระดับจังหวัดในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองด้วยที่บุตรหลานของท่านมีความสามารถและมีความตั้งใจสอบในครั้งนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสอบได้ที่ 1 ระดับจังหวัดในครั้งนี้ เพราะมีผู้เข้าสอบแต่ละสายชั้นเป็นจำนวนมาก ก็ต้องขอขอบคุณคณะคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพในครั้งนี้    รองฯศิริรัตน์ กล่าว

ส่วนทางด้านครูจรรยา  กนกนิรันดร  หัวหน้างานวิชาการกล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้ส่งเสริมทางวิชาการให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการสอบวัดอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.2-6   จึงทำให้นักเรียนของเราได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้  ครูจรรยากล่าว 


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร