เด็กบ้านท่าฯ ทำได้ คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

เด็กบ้านท่าฯ ทำได้ คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

         เป็นที่น่ายินดี สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เป็นอย่างยิ่ง ที่คะแนนในการทดสอบ O-NET  (Ordinary National Educational Test) ซึ่งเป็นการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนทั่วประเทศ  ทดสอบกันเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และผลการทดสอบก็ประกาศออกมาแล้ว ก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจอย่างเต็มตามศักยภาพในการสอบครั้งนี้

        คุณครูจรรยา  กนกนิรันดร หัวหน้างานวิชาการ กล่าวว่า ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทดสอบในครั้งนี้ ก็รู้สึกดีใจ และหายเหนื่อยเลย ที่ผลออกมาเป็นเช่นนี้คุณครูทุกท่านก็หายเหนื่อย ที่คาดหวังและมุ่งมั่นในเรื่องของการสอนเป็นอย่างมาก ย่างไรก็ตามก็คงต้องลุ้นต่อไปว่าผลคะแนนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไร  ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ครูจรรยา กล่าว

        ส่วนทางด้านครูปณิธาน หล่ำค้าขาย  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า  ตั้งแต่ คืนวันที่ 24 มีนาคม 2560 ก็รู้สึกนอนไม่หลับ (หัวเราะ) เพราะ กำหนดการผลการทดสอบจะออกมาในวันที่ 25 มีนาคม 2560 แต่เมื่อคืน (25 มีนาคม 2560) ก็ได้ดูผลการทดสอบ O-NET ก็รู้สึกชื่นใจเป้นอย่างมากที่ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ  แต่ถือว่าคะแนนเป็นที่น่าพอใจของครูสายชั้น ป.6 ทุกคน และอีกอย่าง คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาก็สูงกว่าระดับประเทศด้วย  ครู ปณิธาน  กล่าว

       ทางด้านรองฯศิริรัตน์  แย้มขยาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ตั้งใจทำข้อสอบในครั้งนี้ และขอชื่นชมครูทุกท่านที่มุ่งมั่นและตั้งใจสอนอย่างเต็มตามศักยภาพ  และนักเรียนทุกคนก็จะนำผลคะแนน ONET ไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อีกด้วย  รองฯ ศิริรัตน์  กล่าว

        ส่วนท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  กล่าวว่า ยินดีกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง  จากการที่ดูคะแนนของนักเรียนแต่ละคน ก็รู้สึกพอใจมาก เพราะคะแนนของแต่ละคนค่อนข้างสูง ส่วนคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนก็ยังสูงกว่าระดับประเทศอีก ก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่ง จากการที่เราวางนโยบายในการเรียนการสอนควบคู่กับกิจกรรมให้กับนักเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชมรม หรือไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบ Thailand 4.0  เราก็เน้นกระบวนการ Active learning  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ก็เรียนอย่างสนุก  เล่นอย่างมีความสุข  ก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างยิ่ง คือเด็กนักเรียนระดับนี้เราจะให้นักเรียนมานั่งอยู่ในห้องเรียน เรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้  ต้องมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ผ่อนคลายไปด้วย  เด็ก ๆ นักเรียนก็ชอบ ทำให้รู้สึกรักโรงเรียน และตั้งใจทำสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มตามศักยภาพของตนเอง จึงทำให้ผลการทดสอบ ONET ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย  ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  กล่าว

นักเรียนสามารถคลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบผลคะแนน ONET

 


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร