คะแนน O-NET เฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่

 

        ก่อนอื่น ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ต้องขอย้อนกลับไปหัวข้อข่าวก่อนหน้านี้ ที่ชื่อหัวข้อว่า เด็กบ้านท่าทำได้คะแนน o-net สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา หลายท่านก็เข้าใจแต่อาจจะมีบางท่านที่ยังไม่เข้าใจความหมาย ของเรื่อง O-NET   โอเน็ต หรือชื่อเต็มว่า  O-NET (Ordinary National Educational Test)  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  วัตถุประสงค์ O-NET คือ

  1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
  4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
  5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ตอนนี้ท่านที่ไม่เข้าใจ O-NET ก็น่าจะพอเข้าใจกันบ้างแล้วนะคะ  ก็ขออธิบายต่อเลยว่า เรื่องที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับชาติ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด 135 โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรก็เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  และมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  อีกด้วย แค่นี้ก็น่าภูมิใจแล้วสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยผลักดันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรจนมาถึงวันนี้  และทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ได้รับข้อความจากเด็ก ๆ หลายข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ O-NET  คือ

          เด็กนักเรียนถาม :    ครูคะ  คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ ดูยังไง แล้วทำไมถึงได้สูงล่ะคะ

         ตอบ :  คะแนน ONET สูงกว่าระดับประเทศ  คือ  เออ....เดี๋ยวครูจะอธิบายแบบเข้าใจง่าย ๆ แล้วกัน    คะแนนระดับประเทศ คือค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละวิชาของนักเรียนทุกคน ในประเทศ   ส่วนระดับโรงเรียนคือค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละวิชาของนักเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ   เมื่อผลปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศแปลว่า มาตรฐานของโรงเรียน หรือคุณภาพทางด้านการศึกษาของโรงเรียนเรา สูงกว่าระดับประเทศไงล่ะ

         เด็กนักเรียนถาม : แล้วเห็นโรงเรียนในกรุงเทพฯ เขามีคะแนนเต็มร้อยกัน  ทำไมโรงเรียนเราไม่มีล่ะคะ

        ตอบ :  ครูถามอะไรหน่อย  ถ้าสมมุติว่าหนูได้คะแนนเต็มร้อยอยู่คนเดียว แล้วเพื่อนได้คะแนนน้อยกันเยอะมาก  ผลเฉลี่ยออกมา  ต่ำกว่าระดับประเทศ เธอคิดว่าโรงเรียนนี้จะเป็นอย่างไร  คุณภาพโรงเรียนไหนดีกว่ากัน  กับโรงเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยไม่กี่คนที่เหลือได้คะแนนน้อยกัน  กับโรงเรียนของเรา ทีมีคะแนนเฉลี่ยสูงใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนก็ทำคะแนนได้้สูงมากนะคะ คณิตศาสตร์สูงสุดที่ 90 คะแนนเลย ยอดเยี่ยมมากเลย

         นักเรียน :  (นักเรียนพิมพ์ว่า 555 ) เออ..หนูก็อยากได้เต็มร้อยนะคะ แต่ถ้าหนูไม่ได้แต่เพื่อนทุกคนมีคะแนนสูงเท่าเทียมกันก็โอเคค่ะ

         นักเรียนถามต่อ : แล้วหนูเอาคะแนนไปทำอะไรล่ะคะ

         ตอบ : คะแนน O-NET มีผลอย่างยิ่งกับนักเรียนโดยตรง เพราะจะใช้ผลคะแนน เข้าสมัครในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อวัดผลคุณภาพด้านการเรียนของตัวนักเรียนเองนั่นแหละ

          นักเรียน  :  ขอบพระคุณมากค่ะ....สวัสดีค่ะ..เดี๋ยว..เดี๋ยว.ค่ะครู...โรงเรียนเราติด 1 ใน 10 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ..ของเขต 2  โรงเรียนจะพาไปเที่ยวไหมค่ะ....(หัวเราะ)

          อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นคำถามแค่บางส่วนที่นักเรียนสงสัยและซักถามมายังกล่องข้อความ และมีผู้ปกครองหลายท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรของคณะบริหาร คุณครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป  ทีมข่าวอนุบาลบ้านท่านิวส์ รายงาน


ทีมข่าว BTPJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร