โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างหอประชุม 101ล./27

       โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สร้างหอประชุม 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ราคาก่อสร้าง 11,272,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท) ซึ่งคณะผู้แทนจาก สพฐ.ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจพื้นที่เขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 แน่นอน


ทีมข่าว BTJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร