7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี ชาวสุพรรณบุรีน้อมอาลัย

  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

         

        โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร โดยการนำของท่านว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และนางศิริรัตน์  แย้มขยาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม  เพื่อให้นิทรรศการ “ 7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี  ชาวสุพรรณบุรีน้อมอาลัย” ให้มีความเรียบร้อยสมกับพระเกียรติยศ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  ในการนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ก็ดำเนินงานเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ “7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี  ชาวสุพรรณบุรีน้อมอาลัย”  ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 20.00 น. 

 


ทีมข่าว BTJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

 

 

สโมสรโรตารีอู่ทอง