โครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ

 

โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ร่วมกับสถาบันเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น  ดำเนินโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562  ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการทดสอบความสามารถด้านวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศ แล้วนำผลมาประเมินและจัดลำดับต่อไป

          ครูปณิธาน หล่ำค้าขาย หัวหน้างานวิชาการ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรของเราได้เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการสถาบันเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น  มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ปีแรกเราได้เข้าร่วมเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 เท่านั้น แต่ปีต่อ ๆ มา เราก็ได้เข้าร่วม และทดสอบทั้งหมด ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-  6   ครูปณิธานกล่าว

          ส่วนทางด้าน รองศิริรัตน์   แย้มขยาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า  การเข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ  กับสถาบันเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น  เป็นประโยชน์กับโรงเรียนของเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะในการทดสอบนี้ เราใช้ข้อสอบกลาง อันดับแรกเด็ก ๆ ของเราก็จะได้รู้ศักยภาพของตัวเองในการสอบแข่งขัน ว่าตัวเองมีศักยภาพมากน้อยเพียงใดในทางด้านวิทย์ – คณิตฯ  และอีกประการหนึ่งโรงเรียนของเราก็จะทราบถึงศักยภาพของนักเรียนว่ามีความสามารถด้านคิด คำนวณ มากน้อยเพียงใด และก็จะได้พัฒนากันต่อไปเป็นลำดับ  รองฯศิริรัตน์ กล่าว

          ส่วนทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า  โครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการสถาบันเซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น  นี้มีค่าใช้จ่ายอยู่พอสมควร ในเรื่องของข้อสอบ เรื่องของระบบการตรวจคำตอบ  แต่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่น้อย โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด   ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียน  กล่าว

 


ทีมข่าว BTJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร