ข้อมูลสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อผู้เข้าสอบ  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร

 

แผนผังสนามสอบ

ข้อมูลไฟล์ PDF

 

 ข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร


ทีมข่าว BTJ news โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร