แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯ เจ๋ง คว้า3 รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1305
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน เขียนโดย Super User 953
เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน เขียนโดย Super User 898
เตรียมตัวให้พร้อมสอบ o-net เขียนโดย Super User 1261
เยี่ยมบ้านนักเรียนกับแอพพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน เขียนโดย Super User 1595
เริ่มแล้ว..พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เขียนโดย Super User 1135
เริ่มแล้ว..สอบ O-NET เขียนโดย Super User 1537
เลือกตั้งสภานักเรียน เขียนโดย Super User 2341
แนะนำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน 59 เขียนโดย Super User 2178
โครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ เขียนโดย Super User 1061
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย Super User 1863
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างหอประชุม 101ล./27 เขียนโดย Super User 2064
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เขียนโดย Super User 1837