แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯ เจ๋ง คว้า3 รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1158
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน เขียนโดย Super User 801
เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน เขียนโดย Super User 748
เตรียมตัวให้พร้อมสอบ o-net เขียนโดย Super User 1102
เยี่ยมบ้านนักเรียนกับแอพพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน เขียนโดย Super User 1394
เริ่มแล้ว..พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เขียนโดย Super User 988
เริ่มแล้ว..สอบ O-NET เขียนโดย Super User 1386
เลือกตั้งสภานักเรียน เขียนโดย Super User 2161
แนะนำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน 59 เขียนโดย Super User 1991
โครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ เขียนโดย Super User 837
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย Super User 1695
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างหอประชุม 101ล./27 เขียนโดย Super User 1841
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เขียนโดย Super User 1566