บุคลากร

บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
สายชั้นอนุบาล 1 - 3
   
ครูประจำชั้น อ.1/1  ครูประจำชั้น อ.1/2  ครูประจำชั้น อ.1/3 ครูประจำชั้น อ.1/4


 

ครูประจำชั้น อ.2/1 ครูประจำชั้น อ.2/2 ครูประจำชั้น อ.2/3 ครูประจำชั้น อ.2/4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  

  ครูประจำชั้นป.1/2
(หัวหน้าสายชั้น)
 1/3  1/4
 
 1/5 1/6 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


  

 2/1  2/2  2/3  2/4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


  


 


 

 3/1  3/2  3/3  3/4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       
ครูประจำชั้นป.4/1 ครูประจำชั้นป.4/2
(หัวหน้าสายชั้น)
ครูประจำชั้นป.4/3 ครูประจำชั้นป.4/4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้นป.5/1 ครูประจำชั้นป.5/2 ครูประจำชั้นป.5/3 ครูประจำชั้นป.5/4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
ครูประจำชั้นป.6/1 ครูประจำชั้นป.6/2 ครูประจำชั้นป.6/3 ครูประจำชั้นป.6/4
   
ครูผู้สอนประจำวิชา
     
 
     
 

..กำลังดำเนินการปรับปรุงข้อมูล..