แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯ เจ๋ง คว้า3 รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 924
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน เขียนโดย Super User 627
เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน เขียนโดย Super User 585
เตรียมตัวให้พร้อมสอบ o-net เขียนโดย Super User 875
เยี่ยมบ้านนักเรียนกับแอพพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน เขียนโดย Super User 1155
เริ่มแล้ว..พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เขียนโดย Super User 733
เริ่มแล้ว..สอบ O-NET เขียนโดย Super User 1107
เลือกตั้งสภานักเรียน เขียนโดย Super User 1812
แนะนำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน 59 เขียนโดย Super User 1723
โครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ เขียนโดย Super User 516
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย Super User 1408
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างหอประชุม 101ล./27 เขียนโดย Super User 1451
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เขียนโดย Super User 1181