แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯ เจ๋ง คว้า3 รางวัล จากกระทรวงวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 1014
เด็กอนุบาลบ้านท่าฯเจ๋ง...รับรางวัลกิจกรรมรักการอ่าน เขียนโดย Super User 708
เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน เขียนโดย Super User 644
เตรียมตัวให้พร้อมสอบ o-net เขียนโดย Super User 991
เยี่ยมบ้านนักเรียนกับแอพพลิเคชัน สำหรับคัดกรองนักเรียนยากจน เขียนโดย Super User 1253
เริ่มแล้ว..พิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เขียนโดย Super User 839
เริ่มแล้ว..สอบ O-NET เขียนโดย Super User 1252
เลือกตั้งสภานักเรียน เขียนโดย Super User 1979
แนะนำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน 59 เขียนโดย Super User 1864
โครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ เขียนโดย Super User 667
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย Super User 1565
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างหอประชุม 101ล./27 เขียนโดย Super User 1624
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เขียนโดย Super User 1374